Hakenaufnahme ohne Traverse dm 60mm

0,00 

Ersatzteilnummer: 100.18.2
Hakenaufnahme ohne Traverse 60mm

Beschreibung

Ersatzteilnummer: 100-18.2
Hakenaufnahme ohne Traverse 60mm